Virhevastuu ja takuu

KPD Parts vastaa tavaran virheestä kuluttajansuojalain 5 luvun säännösten perusteella.

Reklamaatiot

Mikäli tuotteessa on reklamoitavaa, ota yhteys yhteydenotto-lomakkeella tai sähköpostitse info@kpd-parts.fi

Takuu

  1. Takuu koskee tuotteessa takuuaikana ilmeneviä aine- ja valmistusvirheitä. Takuuaika on pääsääntöisesti 6 kk ellei muuta ilmene tuotekohtaisista ehdoista.
  2. Takuun voimassaoloaikana KPD Parts sitoutuu valintansa mukaan korjaamaan, vaihtamaan tai hyvittämään tuotteet, mikäli tarkastuksessa todetaan tuotteen käyttökelpoisuutta oleellisesti heikentäviä valmistus- tai ainevirheitä. Tuotteen tai osan vaihtaminen uuteen takuun voimassaoloaikana ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa. Korjauksesta vastaa KPD Parts. KPD Parts ei hyvitä ostajan itse korjauttamien tuotteiden kustannuksia.
  3. Takuun perusteella ei korvata vikoja, jotka ovat syntyneet:
  • normaalista kulumisesta
  • huollon laiminlyönnin seurauksena
  • virheellisestä asennuksesta
  • virheellisestä ja huolimattomasta käytöstä
  • valmistajan suositusten vastaisesta käytöstä
  • vesivauriosta tai väärästä säilytyksestä
  • muista ulkopuolisista tuotteeseen vahingollisesti vaikuttavista tekijöistä